°Návštěvní kniha °Soutěže MH° Soutěže M a Ž°

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Vás srdečně zve

POSVÍCENSKOU TANEČNÍ ZÁBAVU

konající se 21.10. 2017 v sále Olešnické hospody
Hraje TALISMAN
21.10. SDH Olešník provede od 9:00 SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU, PNEUMATIK A ELEKTROODPADUBřezen 2017

Činnost 2017

14. března 2017 v 13:25 | Vláda |  Celoroční činnost sboru
* Každý 1. pátek v měsíci - Zasedání výboru SDH
* Pátek - nácvik na soutěž - MUŽI + ŽENY
* Úterý nebo čtvrtek - schůzka MLADÝCH HASIČŮ

13.1. - Ples SDH Olešník Odkaz...
4.3. - Technická pomoc - brigáda - Úprava zeleně v MŠ Odkaz...
18.3. - Školení JSDHO a ostatních členů - Zdravověda a první pomoc
8.4. - Technická pomoc - Sběr železného šrotu, nebezpečného elektro - odpadu a pneumatik
7. 5. - Položení věnce k pomníku padlých
1.6. Den dětí v mateřské škole
8.7. Technická pomoc - Čerpání vody ze studny na fotbalovém hřišti
13.7. Technická pomoc - Stavění party stanu na fotbalovém hřišti
16.7. Technická pomoc - Kácení uschlých stromů v mateřské škole (10:00-12:00)
16.7. Technická pomoc - Bourání party stanu na fotbalovém hřišti
9.9. - Olešnický dvojboj - soutěž mladých hasičů
?.10. - Technická pomoc- Sběr železného šrotu a nebezpečných elektrospotřebičů
21. 10. - Posvícenská taneční zábava
27. 10. - Položení věnce k pomníku padlých
26.12. - Výroční valná hromada
31.12. - Technická pomoc - Zabezpečení silvestrovského pochodu - Olešnická stopa