°Návštěvní kniha °Soutěže MH °Soutěže M a Ž

MLADŠÍ ŽÁCI - VÍTĚZOVÉ ČESKOBUDĚJOVICKÉHO DVOJBOJE 2017

*ŠKOLENÍ ZÁSAHOVÉ JEDNOTKY A ČLENŮ SDH*

v pátek 23. 3. od 19.00 hod. v hasičské zbrojnici

Téma: zdravověda a první pomoc

Zúčastnit se mohou (ve vlastním zájmu) všichni členové SDH, včetně družstva žen!

*SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU, PNEUMATIK A NEBEZPEČNÝCH ELEKTROSPOTŘEBIČŮ*

v sobotu 24. 3. 2018 od 9.00 hod.

(jako autobaterie, lednice, televizory, počítače a pod.)Březen 2017

Činnost 2017

14. března 2017 v 13:25 | Vláda |  Celoroční činnost sboru
* Každý 1. pátek v měsíci - Zasedání výboru SDH
* Pátek - nácvik na soutěž - MUŽI + ŽENY
* Úterý nebo čtvrtek - schůzka MLADÝCH HASIČŮ

13.1. Ples SDH Olešník Odkaz...
4.3. Technická pomoc - brigáda - Úprava zeleně v MŠ Odkaz...
18.3. Školení JSDHO a ostatních členů - Zdravověda a první pomoc
8.4. Technická pomoc - Sběr železného šrotu, nebezpečného elektro - odpadu a pneumatik
7. 5. Položení věnce k pomníku padlých Odkaz...
1.6. Den dětí v mateřské škole Odkaz...
8.7. Technická pomoc - Čerpání vody ze studny na fotbalovém hřišti
13.7. Technická pomoc - Stavění party stanu na fotbalovém hřišti
16.7. Technická pomoc - Kácení uschlých stromů v mateřské škole (10:00-12:00)
16.7. Technická pomoc - Bourání party stanu na fotbalovém hřišti
9.9. Olešnický dvojboj - soutěž mladých hasičů Odkaz...
21.10. Technická pomoc- Sběr železného šrotu a nebezpečných elektrospotřebičů Odkaz...
21.10. Posvícenská taneční zábava Odkaz...
27.10. Položení věnce k pomníku padlých
30.10. Technická pomoc - Zajištění dopravní bezpečnosti lampionového průvodu (16:45 - 18:00)
8.-9.12. Technická pomoc - Napouštění zimního stadionu
26.12. Výroční valná hromada Odkaz...
31.12. Technická pomoc - Zabezpečení silvestrovského pochodu - Olešnická stopa Odkaz...