°Návštěvní kniha °Soutěže MH °Soutěže M a Ž

MLADŠÍ ŽÁCI - VÍTĚZOVÉ OKRESNÍ SOUTĚŽE PLAMEN 2018

ŽENY - 3. MÍSTO NA OKRESNÍ SOUTĚŽI v PS a ve VC Č. Budějovice 2018

ČESKOBUDĚJOVICKÝ DVOJBOJ 2018: Starší - 8. z 18; Mladší - 2. z 19

Leden 2016

Zásady vystupování hasičů na veřejnosti

31. ledna 2016 v 18:41 | Vláda |  Hasičské zajímavosti
ZÁSADY VYSTUPOVÁNÍ HASIČŮ NA VEŘEJNOSTI
Vystupování a chování hasičů na veřejnosti je obrazem, který společnost vidí a také hodnotí. Buďme proto vnímaví k této skutečnosti a nedopusťme, aby se díky nevhodnému vystupování nedostala do pozadí obětavá a vysoce humánní práce našich dobrovolných hasičů.
1.
Dobrovolný hasič se na veřejnosti vždy chová slušně. Totéž platí, i když není ve stejnokroji. Dbá zásad slušného chování, ctí zákony své vlasti. Jedná čestně a morálně. Je příkladem ostatní veřejnosti.
2.
Používá-li při výkonu své činnosti stejnokroj, dbá na jeho čistotu, chodí řádně upraven a ustrojen v souladu se stejnokrojovým předpisem.
3.
Uvědomuje si, že ve stejnokroji je reprezentantem všech dobrovolných hasičů. Nedůstojné chování jednotlivce odsoudí spoluobčané jako nedůstojné chování všech hasičů.
4.
Vystupuje-li na veřejnosti ve stejnokroji, nepožívá alkoholických nápojů v míře, která by mohla zapříčinit podnapilý stav a vrhnout špatné světlo na hasiče jako celek.
5.
Používá-li ke své činnosti stejnokroj, vycházkový či pracovní, nechá se přiměřeně ostříhat. Na stejnokroji nosí jen předepsané doplňky.
6.
Na veřejnosti ani ve sboru neprosazuje svůj názor hrubým jednáním a vystupováním.
7.
V případě ohrožení života, zdraví nebo majetku státu a spoluobčanů poskytuje podle svých možností a schopností osobní pomoc.
8.
Chová se slušně ke kolegům ve sboru dobrovolných hasičů, jehož je členem, jakož i funkčně výše postaveným funkcionářům i jiných SDH.
9.
Veřejně nepomlouvá a neuráží kolegy, další funkcionáře ani spoluobčany.
10.
Při své činnosti se řídí Stanovami SH ČMS a dalšími platnými předpisy.
(Zdroj: dh.cz)

Ples SDH Olešník 22.1. 16

23. ledna 2016 v 20:46 | Vláda |  Aktuality - MUŽI a ŽENY
Včera jsme úspěšně zahájili olešnickou plesovou sezonu. Lidí se sešlo obstojné množství a dokonce i výjimečně brzy tančili. První páry se osmělily už během první série písní (úplně první byl Zdeněk Krejčí s chotí KvětouÚžasný), což náležitě ocenili i členové kapely Pozor vizita. Ku zpestření jsme tentokrát připravili sexy tanec Mrkající"Majkla Džeksna", jenž snad shledal u přítomných úspěch.

Příští ples bude v pátek 13. ledna 2017 (krásné to datumS vyplazeným jazykem)