°Návštěvní kniha °Soutěže MH °Soutěže M a Ž

MLADŠÍ ŽÁCI - VÍTĚZOVÉ ČESKOBUDĚJOVICKÉHO DVOJBOJE 2017

V pátek 23.3. se v hasičské zbrojnici od 19,00 hod. uskuteční

ŠKOLENÍ ZÁSAHOVÉ JEDNOTKY A ČLENŮ SDH

Téma: zdravověda a první pomoc

Zúčastnit se mohou (ve vlastním zájmu) všichni členové SDH, včetně družstva žen!

SDH a obec OLEŠNÍK oznamují, že se v sobotu 24.3. 2018 od 9.00 hod. provede

SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU, PNEUMATIK A NEBEZPEČNÝCH ELEKTROSPOTŘEBIČŮ

(jako autobaterie, lednice, televizory, počítače a pod.)Leden 2016

Zásady vystupování hasičů na veřejnosti

31. ledna 2016 v 18:41 | Vláda |  Hasičské zajímavosti
ZÁSADY VYSTUPOVÁNÍ HASIČŮ NA VEŘEJNOSTI
Vystupování a chování hasičů na veřejnosti je obrazem, který společnost vidí a také hodnotí. Buďme proto vnímaví k této skutečnosti a nedopusťme, aby se díky nevhodnému vystupování nedostala do pozadí obětavá a vysoce humánní práce našich dobrovolných hasičů.
1.
Dobrovolný hasič se na veřejnosti vždy chová slušně. Totéž platí, i když není ve stejnokroji. Dbá zásad slušného chování, ctí zákony své vlasti. Jedná čestně a morálně. Je příkladem ostatní veřejnosti.
2.
Používá-li při výkonu své činnosti stejnokroj, dbá na jeho čistotu, chodí řádně upraven a ustrojen v souladu se stejnokrojovým předpisem.
3.
Uvědomuje si, že ve stejnokroji je reprezentantem všech dobrovolných hasičů. Nedůstojné chování jednotlivce odsoudí spoluobčané jako nedůstojné chování všech hasičů.
4.
Vystupuje-li na veřejnosti ve stejnokroji, nepožívá alkoholických nápojů v míře, která by mohla zapříčinit podnapilý stav a vrhnout špatné světlo na hasiče jako celek.
5.
Používá-li ke své činnosti stejnokroj, vycházkový či pracovní, nechá se přiměřeně ostříhat. Na stejnokroji nosí jen předepsané doplňky.
6.
Na veřejnosti ani ve sboru neprosazuje svůj názor hrubým jednáním a vystupováním.
7.
V případě ohrožení života, zdraví nebo majetku státu a spoluobčanů poskytuje podle svých možností a schopností osobní pomoc.
8.
Chová se slušně ke kolegům ve sboru dobrovolných hasičů, jehož je členem, jakož i funkčně výše postaveným funkcionářům i jiných SDH.
9.
Veřejně nepomlouvá a neuráží kolegy, další funkcionáře ani spoluobčany.
10.
Při své činnosti se řídí Stanovami SH ČMS a dalšími platnými předpisy.
(Zdroj: dh.cz)

Ples SDH Olešník 22.1. 16

23. ledna 2016 v 20:46 | Vláda |  Aktuality - MUŽI a ŽENY
Včera jsme úspěšně zahájili olešnickou plesovou sezonu. Lidí se sešlo obstojné množství a dokonce i výjimečně brzy tančili. První páry se osmělily už během první série písní (úplně první byl Zdeněk Krejčí s chotí KvětouÚžasný), což náležitě ocenili i členové kapely Pozor vizita. Ku zpestření jsme tentokrát připravili sexy tanec Mrkající"Majkla Džeksna", jenž snad shledal u přítomných úspěch.

Příští ples bude v pátek 13. ledna 2017 (krásné to datumS vyplazeným jazykem)