°Návštěvní kniha °Soutěže MH °Soutěže M a Ž

MLADŠÍ ŽÁCI - VÍTĚZOVÉ OKRESNÍ SOUTĚŽE PLAMEN 2018

ŽENY - 3. MÍSTO NA OKRESNÍ SOUTĚŽI v PS a ve VC Č. Budějovice 2018

ČESKOBUDĚJOVICKÝ DVOJBOJ 2018: Starší - 8. z 18; Mladší - 2. z 19

Duben 2013

Sv. Florián - České Budějovice 27.4.13

29. dubna 2013 v 9:49 | Vláda |  Aktuality - MUŽI a ŽENY
Každoroční zahájení naší sezony patří soutěži Sv. Floriána, pořádanou okresním sdružením na náplavce pod Dlouhým mostem v Českých Budějovicích. Nespokojenost soutěžních družstev se stařičkými PS-12 hodnocenými spolu s novými stříkačkami zahraniční provenience, vedla v letošním roce k zásadní změně, a to přidání třetí kategorie určené právě pro ně, čímž se soutěž opět přiblížila k spravedlivým výsledkům. Jelikož mi novou stříkačkou nedisponujeme, měli jsme zastoupení pouze v kategorii PS-12, kde nás reprezentovalo jedno družstvo (řekněme "A"), a v kategorii PS-8, kde jsme měli želízka dvě: "A" a "B" (dříve narozených).
Nejprve soutěžila nejobsazenější kategorie PS-12, kde jsme startovali v první dvojici. Vše nám celkem klaplo, jen stříkačka sála a sála a sála.... až vysála časem 1:27.45 min 5. místo z 10 družstev. To s PS-8 jsme doufali v lepší výsledek (zejména pro to, že den předtím se konečně vyřešil problém s občasnou, nevysvětlitelnou, tendencí náhle chcípnout,což nás již na několika soutěžích vypeklo). První startovalo družstvo "A", opět bez větších zádrhelů, stříkačka fungovala jak měla, jen nás kapku znervosnila nastartováním na čtvrtý pokus. Dosáhla však času 1:03 min, čímž zlepšila náš dosavadní rekord z roku 2008 o 0,25s. Tehdy se ale sálo z menší hloubky a tudíž pouze se třemi savicemi, nyní již jsou povinné savice 4! S PS-8 jsme tedy obsadili suverénní 1. místo ze 7 družstev. Vcelku nám výsledný čas zvedl náladu, a tak jsme již jen čekali na výsledek "béčka". Pantátům se také dařilo, košař dokonce vlezl do řeky, stříkačka chytla na poprvé, sála výborně a výsledný čas 1:O8,22 min přinesl vynikající 2. místo (vynikající zejména pro to, že se umístili až za námi Úžasný). Celkově se soutěž vcelku vydařila, počasí bylo móc pěkné, jen by se našly rezervy v nácviku našeho sání... (pozn. myšleno spojování savic).

MLADÍ HASIČI 2013

23. dubna 2013 v 13:15 | Vláda |  Soutěže
Datum,
Den
Místo, Čas,
Druh
Kat.
Pož. útok
ČAS (s)
Pož. útok
UMÍSTĚNÍ
Štafeta
ČAS (s)
Štafeta
UMÍSTĚNÍ
CELKOVÉ
UMÍSTĚNÍ
4.5.
So
D. Bukovsko,
9.00 - Plamen
Starší22.203.
š. CTIF
105,61
2.3. z 9
25.5
So
Zliv, 9.00
Plamen - okresní s.
Starší
- NP
ú.CTIF - 180.09
(55 t.s.)
11.
7.

CTIF - 91.52
4x60 - NP
p.dvojic-69,56
ZPV - 40 min.
5.
10.
9.
9.
11. z 11
1.6.
So
Týn n. Vltavou
13.00 - Dvojboj
Starší24.763.
š. CTIF
104.19
5.3. z 9
31.8.
Ne
D. Bukovsko
12.00 - Pohár
Starší30.685. ze 6
x
xx
14.9.
So
Olešník
13.00 - Dvojboj
Starší41.9015.
š. pož. dvojic
62.74
5.
11. z 15
12.10.
So
Srubec
9.00 - Plamen
Starší
ZPV
:
3.
š. 400 m CTIF
103.89
š. 4x60m
63.24
2.

5.
ze 7
........

MUŽI a ŽENY 2013

23. dubna 2013 v 10:22 | Vláda |  Soutěže

Datum,
Den
Místo,
Čas
Druh,
Terče
MUŽI
Čas, Umíst.
ŽENY
Čas, Umíst.
27.4.
So
Č. Budějovice
13.00, Sv. Florián
Muži "A" s PS-12
Muži "A" s PS-8
Muži "B" s PS-8
1:27.45 - 5. z 10
1:03.00 - 1. ze 7
1:08.22 - 2. ze 7
xx
5.5. Ne
Rudolfov, 13.00VC - nástřik35.80 - 9. z 1837.70 - 7. z 8
11.5. SoZahájí, 13.00Obvod - sklopky
"A" 33.51 - 5. z 8
"B" 30.20 - 2. ze 3
29.11 - 3. z 5
18.5. SoVelice, 13.0090. let - PS-12
"A" 31,44 - 1. ze 6
"B" 50,59 - 5. ze 6
35,20 - 3. ze 3
30.6. NeZliv, 14.00VC - sklopky24.03 - 5. ze 1424.42 - 4. ze 6
5.7. PáŽabovřesky, 13.00VC - nástřik33.62 - 6. ze 1733.97 - 2. ze 7
6.7. SoMydlovary, 14.00VC - sklopky27.22 - 7. ze 17NP - 7. ze 7
27.7. SoHrdějovice, 13.00VC - nástřikNP - 17. ze 17
39.83 - 5. z 8
17.8. SoMalešice, 13.00VC - sklopky24.25 - 5. ze 1424.97 - 2. ze 6
17.8. SoMydlovary - nočníŽ- 3x B - sklopky
"A" 26.22 - 15. ze 46
"B" 30.81 - 2?. ze 46
NP
31.8. SoD. Bukovsko, 12.00
Muži "A" s PS-12
Muži "A" s PS-8
Muži "B" s PS-8
24.26 - 5. ze 16
33.02 - 1. z 8
35.13 - 3. z 8
x
7.9. SoTýn n. Vlt.Muži "A,B" s PS-8? - 8. z 8x
21.9. SoZliv - 10.30
ČEZ -nástřik
33.38 - 8. z 1337.73 - 6. z 8
28.9. SoNeplachov, 13.00VC - sklopky24.55 - 6. z 2526. - 4. z 12
6.10. SoČ. Budějovice,9.00VC - nástřik43.75 - NP - 17. ze 1737.40 -2. z 9

:

Celkově VC

:

5. ze 14

3. ze 7


Olešník - historie obce

7. dubna 2013 v 16:55 | Vláda |  Historie sboru a obce
Dřívější název Volešník, od roku 1850 obec

O pravěkém osídlení okolí vypovídaly dnes již zničené mohyly, které se nacházely jihovýchodně od obce. Pohřbívalo se pod nimi ve starší době železné (halštatu).

Při přestavbě staré stodůlky v usedlosti Růženy Valentové byl roku 1959 v základovém zdivu nalezen džbánek s 1082 pražskými groši z doby Václava II. a Jana Lucemburského; není vyloučeno, že sem mohl být ukryt již někdy v letech 1317-1318, kdy bylo hlubocké panství pleněno královským vojskem. První písemná zpráva o vsi však pochází až z roku 1420 a najdeme ji v rožmberské popravčí knize: jistý Přibík se svými společníky "ve Volešníku Střechovi ukradli dva koně". Již ve středověku šlo o poměrně velkou osadu, v níž bylo 29 poddanských usedlostí. Roku 1490 na nich hospodařili Pražák, Pešle, Albl, Čech, Tomášek, Rajmichal, Rajchfrydl, Tomášek Romar, Šochaur, Rozmberský, Ondráček Hartlův, Václav, Šicl, Šefeldar, Pešl, Kašpar, Lorenc Frýdl, Rapl, Petr, Martin, Fencl, druhý Tomášek, Klemar, Neuwirt, Švorc a Moydl. Zbylé tři grunty byly zřejmě v přechozí době opuštěny, protože je nyní měli ve svých rukou Čech, Rajmichal a Rajchfrydl. Dohromady obdělávali Olešničtí šestnáct lánů pozemků a vedle peněžních platů měli také povinnost z každého lánu nasíci a nasušit dva vozy sena a svézt je do panského dvora. Zdejší poddaní rovněž těžili dřevo z lesa Myšlína pro potřeby hlubockého hradu. Ve vsi se tehdy nacházela krčma. Podle jmen poddaných soudě, měla téměř polovina z nich německý původ. Pod Olešníkem založila vrchnost mezi lety 1482-1490 velký rybník, ale zdejší poddaní proti tomu zdvihli odpor (zatápěl jim pozemky) a skutečně dosáhli jeho vypuštění; sám král Vladislav se na jaře 1490 zaručil, že již rybník nebude obnovován.

Koncem roku 1576 postihl vesnici rozsáhlý požár, při němž vyhořeli především sedláci Oswald, Cirkl, Kocour, Tacl a Ambrož. Vrchnost některé zničené usedlosti i s pozemky vykoupila a místo nich dala v letech1577-1578 postavit panský dvůr. Tento výkup neprobíhal vždy ke spokojenosti poddaných, kteří se pokusili o odpor, ale byli potrestáni zvýšenými robotami a dalšími postihy. Jako největší rebelové vystupovali sedláci Mikuláš Kocour, Ambrož, Jakeš, Tacl, Šutnpauer, Lidral a Ferepauer. Vrchnostenské úředníky však jejich odpor neodradil, v roce 1587 odebrali usedlosti dalším čtyřem sedlákům a jejich půdu připojili ke dvoru. Olešník byl v té době sídlem rychty, k níž patřily vsi Chlumec, Jeznice, Munice, Mydlovary, Nová Ves, Purkarec, Velice, Zahájí a Zliv. Za třicetileté války vesnice velice utrpěla, a tak tu ještě v roce 1654 hospodařilo pouhých sedm sedláků zatímco šest gruntů a dvanáct menších usedlostí zůstávalo pustých. Vrchnost využila opuštěných hospodářství a část neobdělávané půdy připojila k panskému dvoru. Schwarzenbergové potom založili ještě ovčín.

Z událostí druhé poloviny 19. století nelze opomenout založení "Včelařské jednoty", která měla sdružovat včelaře z celých jižních Čech a byla třetím nejstarším včelařským spolkem v Čechách. Do prostoru Olešníka okrajově zasáhla těžba uhlí, když tu Schwarzenbergové otevřeli v roce 1874 doly Martin I a Martin II. Hasičský sbor tu vznikl roku 1901, elektrizace obce proběhla v roce 1926. Za první světové války položilo život 16 olešnických občanů. V rámci první pozemkové reformy došlo k zabavení zdejšího schwarzenberského dvora, jehož budovy získala obec a pozemky byly rozparcelovány (1924). Za druhé světové války byli dva rodáci z Olešníka popraveni pro svou účast v odboji.
Dne 15. března 1949 zde vzniklo jednotné zemědělské družstvo jako první v tehdejším Českobudějovickém kraji a kolektivizace zde měla dramatický průběh včetně soudních procesů a nucených vystěhování; postupným slučováním s okolními družstvy se JZD rozrostlo natolik, že po roce 1976 obhospodařovalo téměř 2000 hektarů (JZD Vltavan)

Škola: Děti chodily původně do Zahájí, pokus místní republikánské strany z třicátých let 20. století o zřízení školy se nezdařil. Samostatná škola v Olešníku vznikla až roku 1958.

Památky: Velmi pěkná je návesní kaple Panny Marie, pocházející pravděpodobně z roku 1819; na jejím místě nejspíš dříve stála zvonička se zvonem odlitým v roce 1798. Vedle kaple stojí pomník padlých v první světové válce, odhalený roku 1928 (doplněný o desku se jmény padlých v 2. sv. válce). V jihozápadní části návsi stojí bývalý schwarzenberský dvůr čp. 1, jehož původní objekty jsou barokní, přestavěné v 19. století a obytná budova pochází z roku 1908. Náves obklopují usedlosti, z nichž mnohé patří k významným ukázkám lidové architektury: např. čp. 3, 5 ,7, 8 a 96 (datováno 1851), 9, 11 (1848) nebo 18 (1850). U silnice k Zahájí stojí pomník pozemkové reformy, provedené v roce 1924.

Lidé a domy: 1840 - 31 d., 343 o.; 1910 - 58 d., 531 o.; 2001 - 161 d., 551 o.

Použitý zdroj: KOVÁŘ, Daniel. Českobudějovicko. Vyd. 1. České Budějovice: Veduta, 2008. ISBN 978-808-6829-401.